• QQ空间
  • 收藏

言论

四川新闻| 2018-12-07 阅读 25

六月无雪,寒冬无蛇,

万象之中,言辞奇特。

说者本无意,听者却有心。

一句云外话,有当官话听。

上言当有信,于下自有威。

上言当有度,于下不可辱。

三人为虎,听者当析之,不可盲目而信之。

忠言逆耳,听者当用心,不可随性而怒之。

君子待人话不弯,小人待人话不直。

智者话中有妙语,鲁者话里有情绪。

他人之误,君子明而言之,小人暗而告之。

他人之谄,智者听而笑之,鲁者听而信之。

谗言败坏真君子,冷箭射死精忠臣。

眼见不得几分实,道听岂有几分真。

知晓天下事,必有说书人。

东窗事发时,定有告密者。

耳听好话慎腹剑,当面顶撞许忠言。

福字可以倒着挂,是非不可倒着说。

话不投机莫多言,此言定误成彼言。

庙堂之上,功不可言,错不可辩。

市井之中,谣不可造,讹不可传。

言辞也有艺术样,且听官腔与唱腔。

天机玄机,一语道破,必定惹祸。

君子有铁齿,痞子有粗口。

何以分辨之,且听把话后。

琴棋书画自得乐,哪有闲心听闲舌。

周遭多小人,当隐。

耳畔多谄言,当心。

更多作品,请百度“五令书生”

2018-12-03
经典语录 妇煮鱼
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(... <详情>
2018-12-11
经典语录 我想有个家
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(... <详情>
2018-12-24
经典语录 时光
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(... <详情>
2018-11-30
经典语录 昨日浪漫
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(... <详情>
2018-12-21
经典语录 野草
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(... <详情>
2018-12-08
经典语录 再爱这
?点击音频,聆听美文 muplayer('audio').setup() $(... <详情>

热点文章

编辑推荐